Business Club Lisse

Welkom op de website van BCL, de ondernemersvereniging van Lisse

  • 150 leden uit vele branches
  • Kwartaaloverleg bij gemeente
  • Maandelijks netwerkbijeenkomst
Nieuwsberichten
Activiteiten

Erwin de Groot van Autoschade John de Groot aan Meer en Duin 17 besloot het 50 jarig jubileum van zijn bedrijf eens groots aan te pakken. Niet alleen vierde hij vrijdag 12 mei het feest met een borrel voor zakenrelaties, vrienden en familie, John de Groot zelf onthulde samen met zijn kleinkinderen ook een nieuw logo op de gevel, onderdeel van een geheel nieuwe huisstijl.

Businessclub_Lisse-SvdV20160705-333

27 Jun
Golfdag 2017

Golfen op de Haarlemmermeerse

Waarom lid worden van Business Club Lisse?

Enthousiast netwerk

Met bijna 150 leden is Business Club Lisse een ondernemersvereniging voor het MKB waarin vele branches uit Lisse vertegenwoordigd zijn. Neem een kijkje in ons ledenbestand en wordt net zo enthousiast als onze leden! Wij bieden u een netwerk waaraan deelnemen voor u heel laagdrempelig is. Samen met onze Lissese zusterverenigingen Horeca Club Lisse en KoopCentrum Lisse vertegenwoordigen wij zo'n 300 ondernemers in onze gemeente. Dat maakt ons ook een gesprekspartner van formaat in zowel gemeentelijk als regionaal verband.

Onze dynamische agenda

Elke maand, dat willen zeggen zo'n 10 keer per jaar, organiseert het bestuur van BCL netwerkbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten verschillen enorm van elkaar. Zo vinden er regelmatig bedrijfsbezoeken plaats zodat onze leden zich kun presenteren aan elkaar hetgeen meestal leidt tot meer business. Maar ook bijeenkomsten met wisselende thema's zoals een haringparty als de eerste haring zich weer aandient, een golftoernooi voor beginners en gevorderden, een wildavond in het najaar en uiteraard de jaarlijkse ledenvergadering. daarnaast zijn ook commissies actief die medebepalend zijn voor het (politieke) beleid van BCL.

Samen politiek sterk

Zonder een gezond ondernemersklimaat is Lisse geen aantrekkelijke partij voor bedrijven die zich willen vestigen in Lisse. De gemeente zoekt daarom regelmatig contact met BCL over kwesties die de ondernemers in Lisse aangaan. Behoud van de huidige werkgelegenheid en juist ook de groei hiervan zijn speerpunten voor het overleg tussen het gemeentelijke bestuur en BCL. Dit heeft al geleidt tot een zeer beperkte leegstand van winkel- en bedrijfspanden in de gemeente en tot het doorlopend revitaliseren van koopgebieden en bedrijfsterreinen.