Business Club Lisse, de ondernemersvereniging van Lisse

Business-Club-Lisse-bedrijfsbezoek-kaasboerderij-Pennings

* 150 leden uit vele branches

* Kwartaaloverleg bij gemeente

* Maandelijks netwerkbijeenkomst


Schrijf hier in
voor het volgende evenementKunt u onverwacht toch niet?
Meld het ons even!


Past het evenement onverwacht toch niet in uw agenda? Meld het ons svp via dit formulier. (wordt verzonden aan evenementen@businessclublisse.nl) Wij gaan er vanuit dat de hele inschrijving vervalt. Indien anders, dit svp vermelden bij opmerkingen.
Please confirm that you are not a script by entering the letters from the image.

Volgend evenement:

maandag 4 maart 2019, 19:15 - 22:00 uur

2019-Presentatie uitkomsten onderzoek vertegenwoordiging Business Club Lisse

Locatie: De Proeverij, Bondstraat 1,  2161 HA Lisse

BCL-onderzoek-Lisse-kl

Dat een ondernemersvereniging als doel heeft om ondernemers met elkaar te verbinden en op te komen voor de belangen van ondernemers, lijkt logisch. Maar kloppen deze doelen ook met de verwachtingen van de ondernemers zelf in Lisse? Deze vraag heeft Business Club Lisse (BCL) de afgelopen maanden laten onderzoeken door Solve Consulting.

Als lid van Business Club Lisse heeft u eerder een uitnodiging ontvangen deel te nemen aan dit onderzoek. Ook ondernemers uit Lisse die geen lid zijn hebben deelgenomen aan het onderzoek. Op maandagavond 4 maart wordt het onderzoek gepresenteerd en wij nodigen iedere ondernemer gevestigd in Lisse hier graag voor uit.

‘We vinden het belangrijk dat Business Club Lisse goed inspeelt op de verwachtingen van de ondernemers die lid zijn van onze vereniging, legt Eric Stroombergen interim-voorzitter van de BCL, uit. ‘Het is belangrijk dat een ondernemersvereniging een toegevoegde waarde heeft voor de ondernemer. Dus niet alleen voor de gezelligheid, maar juist ook voor de betrokkenheid onder elkaar, het behartigen van belangen bijvoorbeeld in de politiek en uiteraard de verbinding met elkaar. We hebben daarom Solve Consulting gevraagd om zich te verdiepen in de ondernemersvertegenwoordiging in de gemeente Lisse. Met de resultaten en aanbevelingen kunnen we onze activiteiten beter laten aansluiten bij de verwachtingen van de ondernemers in Lisse. Waardoor we de toegevoegde waarde van Business Club Lisse ook verstevigen', aldus Eric.

Tijdens het onderzoek is uitgebreid gekeken naar ondernemingen in Lisse, de industrieterreinen en het buitengebied. Solve Consulting heeft een enquête opgesteld die kon worden ingevuld door alle ondernemers in Lisse. Daarnaast zijn interviews gehouden met diverse ondernemers. Vervolgens heeft het onderzoeksteam met deze kennis een rapport opgesteld met aanbevelingen.

De uitkomsten van dit rapport worden door het team gepresenteerd aan alle ondernemers van Lisse op maandag 4 maart in De Proeverij in het centrum van Lisse. Dit is voor ondernemers die nog niet bekend zijn met de Business Club Lisse meteen de gelegenheid om kennis te nemen van de mogelijkheden en toegevoegde waarde van een lidmaatschap.

Alle ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Lisse zijn van harte uitgenodigd om kennis te nemen van het onderzoek door het team van Solve Consulting.

Voor de catering is het fijn te weten hoeveel bezoekers wij mogen verwachten.

Inschrijven
Kunt u onverwacht toch niet?
Meld het ons even!


Past het evenement onverwacht toch niet in uw agenda? Meld het ons svp via dit formulier. (wordt verzonden aan evenementen@businessclublisse.nl) Wij gaan er vanuit dat de hele inschrijving vervalt. Indien anders, dit svp vermelden bij opmerkingen.
Please confirm that you are not a script by entering the letters from the image.

[Alle evenementen]

[Bekijk alle foto's]

Foto's netwerkbijeenkomst:


Nieuws

Doe eens anders en promoot uw onderneming tijdens het Bloemencorso van de Bollenstreek. Dit kan door deel te nemen aan het corso met een luxe of bijzondere wagen waarvoor de inschrijving zojuist is gestart. Succes is gegarandeerd.Economic-Board-helpt-bloemencorso-toekomstproof-maken-klVandaag, 13 december 2018 plaatsten Willem Heemskerk (voorzitter Bloemencorso van de Bollenstreek), Mark Breugem (vicevoorzitter Flower Parade Rijnsburg) en Lars Flinkerbusch (programma directeur Economic Board Duin en Bollenstreek) hun handtekeningen onder een van de eerste projecten die door de Economic Board wordt ondersteund: het toekomstproof maken van de bloemencorso’s.Een enthousiast netwerk!

Met bijna 150 leden is Business Club Lisse een ondernemersvereniging voor het MKB waarin vele branches uit Lisse vertegenwoordigd zijn. Neem een kijkje in ons ledenbestand en wordt net zo enthousiast als onze leden! Wij bieden u een netwerk waaraan deelnemen voor u heel laagdrempelig is. Samen met onze Lissese zusterverenigingen Horeca Club Lisse en KoopCentrum Lisse vertegenwoordigen wij zo'n 300 ondernemers in onze gemeente. Dat maakt ons ook een gesprekspartner van formaat in zowel gemeentelijk als regionaal verband.

Een dynamische agenda

Elke maand, dat willen zeggen zo'n 10 keer per jaar, organiseert het bestuur van BCL netwerkbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten verschillen enorm van elkaar. Zo vinden er regelmatig bedrijfsbezoeken plaats zodat onze leden zich kun presenteren aan elkaar hetgeen meestal leidt tot meer business. Maar ook bijeenkomsten met wisselende thema's zoals een haringparty als de eerste haring zich weer aandient, een golftoernooi voor beginners en gevorderden, een wildavond in het najaar en uiteraard de jaarlijkse ledenvergadering. daarnaast zijn ook commissies actief die medebepalend zijn voor het (politieke) beleid van BCL.

En samen politiek sterk!

Zonder een gezond ondernemersklimaat is Lisse geen aantrekkelijke partij voor bedrijven die zich willen vestigen in Lisse. De gemeente zoekt daarom regelmatig contact met BCL over kwesties die de ondernemers in Lisse aangaan. Behoud van de huidige werkgelegenheid en juist ook de groei hiervan zijn speerpunten voor het overleg tussen het gemeentelijke bestuur en BCL. Dit heeft al geleidt tot een zeer beperkte leegstand van winkel- en bedrijfspanden in de gemeente en tot het doorlopend revitaliseren van koopgebieden en bedrijfsterreinen.