Business Club Lisse, de ondernemersvereniging van Lisse

Business-club-lisse-speeddaten-nachtegaal

* 115 leden uit vele branches

* Kwartaaloverleg bij gemeente

* Maandelijks netwerkbijeenkomst

Aanvulling 29 mei
Coronaprotocollen voor verschillende branches
VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid hebben de protocollen verzameld en op een website gezet.
Zie hier de coronaprotocollen.

Aanvulling 29 mei
Aanvragen van Klein Krediet Corona door kleinere ondernemers mogelijk.
De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. 
Lees hier verder bij de Rijksoverheid. 

Aanvulling 20 mei
Tweede steunpakket voor 3 maanden
De overheid heeft deze week het tweede steunpakket, voor opnieuw 3 maanden aangekondigd tijdens een persconferentie [lees hier de overheidsregelingen]
Een handige link met de 5 meest belangrijke wijzigingen kun je hier vinden: [de 5 belangrijkste wijzigingen].

Aanvulling 12 mei
Ken je de coronacalculator al? 
Voor jouw bedrijf snel inzicht in de geldende ondersteuningsmaatregelen. Een project van VNO-NCW.
[naar de coronacalculator]

Aanvulling 10 mei
Noodverordening 5: gecontroleerd versoepelen
De voorzitter Veiligheidsregio heeft op 10 mei 2020 een 5e noodverordening vastgesteld.
In deze noodverordening krijgen de versoepelde maatregelen die het kabinet op 6 mei bekendmaakte een vertaalslag naar het dagelijkse leven.
[download hier de noodverordening 5]        [link naar veiligheidsregio Hollands Midden]

Aanvulling 26 april
Overheidsregels aangepast, verwerken en uitstel belastingen.
Het kabinet neemt diverse maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Onderdeel van deze maatregelen zijn onder meer het betalingsuitstel van belastingen en de mogelijkheid voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen om verliezen over 2020 te verrekenen met de winst uit 2019. Ook houden zzp’ers recht op zelfstandigenaftrek als ze minder werk hebben. Deze en andere maatregelen moeten ondernemers financiële ruimte geven. [Lees hier verder]

Aanvulling 16 april
Loonkostensubsidie met NOW en SBI codes Togs regeling
Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu besloten dat zij geen verdere stappen neemt om deze verrekening alsnog mogelijk te maken [lees hier verder].
De regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) nu open voor nieuwe SBI-codes [lees hier verder].


Aanvulling 14 april
De corona thermometer van de Duin- en Bollenstreek
Zie hier de vlog van Economic Board Duin- den Bollenstreek [klik hier]


Aanvulling 10 april
Verkeersmaatregelen Paasweekeinde!
Rondom de Bollenstreek is er zorg om de te verwachten drukte. De veiligheidsregio waartoe de Bollenstreek behoort, heeft overwogen alle snelwegafritten richting Bollenstreek te sluiten, maar daar is vanaf gezien. De burgemeesters hebben wel "beperkende maatregelen" voor al het verkeer aangekondigd, waarbij ze zeggen de hele streek binnen een uur op slot te kunnen gooien, indien dit nodig zou worden. De Leidsevaartweg tussen De Zilk en Lisse (Halfweg) wordt afgesloten voor campers. Mocht het toch te druk worden dan gaat de weg verder dicht. Alles bij elkaar lijkt vooral de Bollenstreek een plaats om te mijden.


Aanvulling 9 april 2020
Gemeentelijke inningen opgeschort.

Gemeente Lisse heeft besloten de inningen van gemeentelijke belastingen voor ondernemers op te schorten.
Klik hier voor de brief van de gemeente aan de besturen van Horeca, Dorpshart en Businessclub Lisse.


Aanvulling 8 april 2020
Even geduld en stand van zaken bij ISD.
Het is tijdelijk zeer druk bij het landelijk loket voor de Tozo overbruggingsregeling, zie hier voor de laatste stand van zaken: Extra_ondersteuning_voor_ZZP_ers


Aanvulling 7 april 2020
Lees hier het schema van de overheid met alle maatregelen: Noodpakket voor banen en economie.


Aanvulling 3 april 2020
Gisterenavond heeft de Rijksoverheid een nieuw bericht geplaatst over betalingsuitstel
, lees hier: Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst.


Aanvulling 2 april 2020:
Namens de ondernemers in de Duin- en Bollenstreek is er door de gezamenlijke gemeenten en de brancheorganisaties een noodsignaal gestuurd aan minister Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat.

Lees hier de brief: Noodsignaal van de ondernemers in de Duin- en Bollenstreek.

Ondernemers hebben allemaal hun problemen op dit moment. Het is mooi om te zien hoe ondernemers creatief worden en ook hoe zij andere ondernemers, particulieren of sectoren bij staan. Je hoeft zeker niet alles zelf uit te vinden, hoe vanuit de overheid zzp-ers en bedrijven worden ondersteund, dat wordt prima centraal uitgezocht door bestuurders en branche organisaties. Op deze plek verzamelen wij de meest belangrijke informatie, maar klik eens verder en verdiep je in de platformen.

Een mooi voorbeeld is de website van ondernemend Nederland, onl.nl. Staat boordevol tips, wetenswaardigheden en te nemen maatregelen. Maar veel praktijkkennis en oplossingen ligt ook bij jou als ondernemer. Denk je dat het beter kan? Meld het lokaal bij je ondernemersvereniging, of als het landelijk een bijdrage kan leveren kun je ook hier een verbeterpunt aangeven: corona-meldpunt.

Meer branche gericht, maar zeer Bollenstreek is de website flowerscience.nl. Veel branche gerichte informatie waar velen zeker inspiratie op kunnen doen. Zo kom je er ook het vlog van Jaap Bond, voorzitter Regiegroep coronacrisistuinbouw tegen: vlog 1 Jaap Bone en  vlog 2 Jaap Bond.

Heb je informatie welke je op deze plek wilt delen, stuur het dan aan: communicatie@businessclublisse.nl.


Aanvulling 31 maart 2020:
Lees (download) hier de brief van het kabinet over de noodregeling: 
Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid.

Meer nieuws is ook te lezen bij het Financiëel Dagblad:
Ook-vergoeding-voor-pensioen-en-vakantiegeld-in-noodregeling.


Aanvulling 30 maart 2020:
ISD-Bollenstreek heeft aanvullende informatie over de ZZP-regeling, klik hier: De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).


Op 19 maart 2020 verzond Alverha (Dorpshart-Business Club en Horeca Lisse) deze nieuwsbrief over zaken rondom het coronavirus.
Het coronavirus heeft de hele wereld in zijn greep en dus ook Lisse en haar ondernemers. De besturen van Business Club Lisse, Dorpshart en Horeca Lisse die allen vallen onder Alverha leven mee met iedereen, die fysiek en/of zakelijk getroffen is of wordt. Voor zover ons bekend heeft het virus nog geen van onze leden of hun dierbaren bereikt, maar dat kan natuurlijk elk moment veranderen. 

Wel weten wij nu al dat veel leden zakelijk getroffen zijn. We denken daarbij bijvoorbeeld aan degenen, die werkzaam zijn in de horeca en nu al weten dat zij tenminste tot 6 april hun bedrijf gesloten moeten houden. En aan hen die in de gezondheidssector werkzaam zijn en nu misschien al vele overuren moeten maken om aan de hulpvraag te kunnen voldoen.

Als ondernemersvereniging(en) willen we er juist nu voor de leden zijn. Welke vragen er allemaal  leven, weten we niet, en daarom staan er in deze nieuwsbrief een aantal verwijzingen.  

Gezamenlijk hebben wij bij de Gemeente Lisse een verzoek ingediend om alle ondernemers in Lisse (indien nodig) de mogelijkheid te bieden de belastingen zoals de OZB aan het einde van het jaar te betalen. De gemeente neemt ons verzoek  serieus in overweging en komt  hier zeer spoedig op terug.Volgend evenement:

[Alle evenementen]

 

 

[Bekijk alle foto's]

Foto's netwerkbijeenkomst:


Nieuws

Geen-handen-maar-ellebogen-EBDB-jaarverslag-Duin-en-BollenstreekEconomic Board presenteert eerste jaarverslag
Op dinsdag 10 maart jl. werd het eerste inhoudelijke jaarverslag van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) aangeboden aan Jan van Rijn (voorzitter bestuurlijk overleg Economie) door Jan Bout (voorzitter EBDB) en Lars Flinkerbusch (directeur EBDB). Dit gebeurde ditmaal niet met een gebruikelijke stevige handdruk, maar met ‘corona-vriendelijke’ elleboogjes. Van Rijn: “De EBDB is behoorlijk op stoom. De eerste resultaten worden al getoond en dat is een zeer gunstige ontwikkeling voor de economie in de Duinen Bollenstreek”.Maandag 27 januari 2020 lanceerde de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) het nieuwe ‘Manifest van de Regio’ tijdens haar eerste jaarevenement in Lisse. In dit Manifest worden de uitgangspunten voor de branding van de regio beschreven. Jaap Smit, commissaris van de Koning van de Provincie Zuid Holland, nam het eerste Manifest in ontvangst in een bomvol Floralis. Tijdens de bijeenkomst presenteerde de EBDB haar
activiteiten, resultaten en plannen aan bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen.Een enthousiast netwerk!

Met bijna 115 leden is Business Club Lisse een ondernemersvereniging voor het MKB waarin vele branches uit Lisse vertegenwoordigd zijn. Neem een kijkje in ons ledenbestand en wordt net zo enthousiast als onze leden! Wij bieden u een netwerk waaraan deelnemen voor u heel laagdrempelig is. Samen met onze Lissese zusterverenigingen Horeca Club Lisse en Dorpshart Lisse vertegenwoordigen wij de ondernemers in onze gemeente. Dat maakt ons ook een gesprekspartner van formaat in zowel gemeentelijk als regionaal verband.

Een dynamische agenda

Elke maand, dat willen zeggen zo'n 11 keer per jaar, organiseert het bestuur van Business Club Lisse netwerkbijeenkomsten. Zo vinden er regelmatig bedrijfsbezoeken plaats waar onze leden zich kunnen presenteren aan elkaar, hetgeen meestal leidt tot meer business. Maar ook bijeenkomsten met wisselende thema's zoals een haringparty als de eerste haring zich weer aandient, actieve evenementen en uiteraard de jaarlijkse ledenvergadering. Daarnaast zijn ook commissies actief die medebepalend zijn voor het (politieke) beleid van Business Club Lisse.

En samen politiek sterk!

Zonder een gezond ondernemersklimaat is Lisse geen aantrekkelijke partij voor bedrijven die zich willen vestigen in Lisse. De gemeente zoekt daarom regelmatig contact met Business Club Lisse over kwesties die de ondernemers in Lisse aangaan. Behoud van de huidige werkgelegenheid en juist ook de groei hiervan zijn speerpunten voor het overleg tussen het gemeentelijke bestuur en Business Club Lisse. Dit heeft al geleidt tot een zeer beperkte leegstand van winkel- en bedrijfspanden in de gemeente en tot het doorlopend revitaliseren van koopgebieden en bedrijfsterreinen.