Spelregels

Evenementen:
Ieder lid mag met max 2 personen (van hetzelfde bedrijf) deelnemen aan door de BCL georganiseerde evenementen.
Een lid mag eenmalig een introducé meenemen mits dit vooraf duidelijk is vermeld, wie het is en via welk bedrijf deze komt.
Een introducé is een persoon (bedrijf) dat interesse heeft om lid te worden van de BCL.
Een introducé kan maximaal 2x meekomen met een bestaand lid om kennis te maken met de BCL, daarna dient er een lidmaatschap bij de BCL afgenomen te worden.
Na inschrijving en bevestiging lidmaatschap van de BCL krijgt het nieuwe lid de mogelijkheid om middels een korte pits (maximaal 3 minuten) zich tijdens een evenement voor te stellen aan de club. Dit dient minimaal een week voorafgaand aan het evenement afgestemd te worden met een bestuurslid.
Indien er kosten aan een evenement zitten en de leden hiervoor een bijdrage gevraagd wordt dient dit duidelijk op de website en/of uitnodiging vermeld te worden.
Deze bijdrage geldt dan ook voor introducés en dient voldaan te worden door het bestaande lid die de introducé mee neemt.
Als er aan evenementen bijdragen gevraagd wordt aan de leden en na aanmelding een no-show is, dan worden de kosten doorberekend aan degene die zich wel aangemeld heeft maar niet afgemeld.
Afmelden kan tot 2 uur voor aanvang evenement, tenzij er op de site en/of in de uitnodiging anders is aangegeven.

Lidmaatschap:
Het lidmaatschap is bedrijfsgebonden, met een vaste contactpersoon. Deze kan bij evenementen een tweede (management) collega meenemen naar evenementen of zich hierdoor laten vertegenwoordigen.Aanmelden voor een lidmaatschap bij voorkeur via het online formulier op deze website. 

Opzegtermijn:
Een opzegging vinden wij allereerst natuurlijk jammer!
Opzegging van het lidmaatschap kan tot uiterlijk tegen het einde van het kalenderjaar geschieden. Dit dient schriftelijk te gebeuren, met inachtneming van tenminste een maand, dus vóór 1 december.
De ontvangst van de opzegging wordt binnen twee weken schriftelijk bevestigd door ons secretariaat, mocht je deze niet hebben ontvangen neem dan contact op met het secretariaat.
Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden doet het lidmaatschap doorlopen tot het eind van het volgende kalenderjaar.