-->

Privacy

Business Club Lisse is de ondernemersvereniging van Lisse.

AVG gevoelige informatie.
Business Club Lisse verwerkt geen andere persoonsgegevens dan de voor het maken van een factuur noodzakelijke en wettelijk vereiste gegevens van haar klanten. Deze gegevens worden online, geadministreerd met het online programma Factuursturen.nl. Voor beveiliging en privacy statement wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van dit programma. Alle verbindingen zijn versleuteld.

Eigendom van de gegevens die je bij ons invoert
Alle gegevens die je bij ons invoert op online formulieren zijn uiteraard van jou en blijven ook altijd van jou en worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor jij deze invult. Wij zullen en kunnen nooit aanspraak maken op eigendom van deze gegevens. Deze gegevens zullen wij nimmer aan derden verstrekken. Indien je aangeeft op een formulier informatie te willen ontvangen zullen de gegevens slechts hiervoor worden gebruikt.

Bedrijfs- en Persoonsgegevens
Op de website van Business Club Lisse staat informatie over onze leden. Deze informatie word beheerd en geplaatst door de webmaster. De geplaatste of te plaatsen informatie wordt door het betreffende lid zelf aangeleverd. De rol van Business Club Lisse is hier facilitair, teksten en beeldmaterialen worden op verzoek van het lid geplaatst. De website bevat derhalve geen persoonsgevoelige informatie.

Aanmelden evenementen
De op de website gebruikte formulieren slaan gaan gegevens niet online op, maar versturen de informatie slechts naar de opgegeven adressen.

Fotografie
Beelden op de website zijn gemaakt tijdens evenementen van Business Club Lisse in een openbare ruimte. Op verzoek van betrokkenen zullen wij privacy gevoelige beelden aanpassen (onherkenbaar maken) dan wel verwijderen.

Jouw privacy
Privacy is een belangrijk recht, we zijn zelf ook een groot voorstander van privacy. We zullen altijd ons best doen om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. We nemen ook maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.

Tenslotte
De privacywet is niet bedoeld om anderen achterna te jagen, maar heeft de intentie samen voor een veilige wereld te zorgen. Ziet u onvolkomenheden in de uitvoering, overleg dan eerst met de bron om samen tot een goede oplossing te komen.