Nieuws

Handelsmissie naar Turkije.


Aangegeven is dat er in de regio economische kansen liggen voor de volgende sectoren
• kassen;
• snijbloemen;
• visserij;
• windenergie;
• het opslaan van koude voedingswaren zoals fruit en groente om het daarna te exporteren;
• verpakkingen.

Omdat de gemeente van mening is dat de kansen voor bedrijven nog concreter moeten worden gaat Consul Joost Peters in november weer naar Izmir. Om nog gerichter te kunnen vragen aan welk soort bedrijven (producten / diensten) behoefte is heeft hij een lijst van bedrijven nodig met hun concrete bedrijfsomschrijving. Hij brengt dan tegelijkertijd de vraagkant in kaart.

drs. L.C. (Laura) van Klink
adviseur regionale economie en public affairs
VNO-NCW RijnGouwe en Rijnland
M 06 120 577 56

Laatste nieuws

HLT-samenOp het bedrijventerrein Meer & Duin in Lisse zijn de voorbereidingen gestart voor de opzet van een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het doel is om met de gevestigde ondernemers, politie, brandweer en de gemeente Lisse samen toe te werken naar de voornaamste doelstellingen van een KVO, nl; Schoon, Heel en Veilige leef- en werkomgeving.OADB

OADB verbindt onderwijs en arbeidsmarkt van basisonderwijs tot universiteit.
Wij halen vragen en wensen op vanuit de scholen en opleidingen voor projecten, stages, maatschappelijke diensttijd, excursies, hybride onderwijs etc.
[Lees verder op de nieuwe website oadb.nl]Gemeente Lisse heeft woensdagavond samen met politie en Omgevingsdienst West Holland een pand gecontroleerd op bedrijventerrein Meer en Duin in Lisse. Dit soort controles zijn bedoeld om tijdig eventuele misstanden te signaleren, te voorkomen en aan te pakken. Uiteindelijk troffen de partners illegale bewoning, illegale bedrijvigheid en vermoedelijk van diefstal afkomstige goederen aan. Hierbij is een 33-jarige man afkomstig uit Haarlem aangehouden.