Business Club Lisse, de ondernemersvereniging van Lisse

Hart-onder-de-riem-campagne-BCL-2

* 115 leden uit vele branches

* Kwartaaloverleg bij gemeente

* Maandelijks netwerkbijeenkomst


Een kansrijke toekomst voor alle kinderen


Cooperatiekring-Leiden-Haaglanden“Het idee van de ‘geefkringen’ komt oorspronkelijk uit Amerika”, vertelt Henny van Egmond, voorzitter van de Coöperatiekring Leiden-Haaglanden. “De Coöperatiekring is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur. Iedereen die zich betrokken voelt bij de regio kan lid worden van de kring. Particulieren, maar ook bedrijven. Elk lid van de Coöperatiekring dat minimaal €1.000,- inlegt, krijgt één stem. Daarmee kan hij of zij stemmen op één van de door het bestuur geselecteerde projecten. Welk project ondersteund gaat worden, wordt dus via een stemproces bepaald.” Voor die ondersteuning komen volgens Van Egmond diverse projecten in aanmerking. “Denk aan extra taallessen of huiswerkbegeleiding voor kinderen met een taal- of leerachterstand, coaching van ouders om de ouderbetrokkenheid bij het onderwijs van hun kind te vergroten of laptops voor kinderen uit gezinnen die rond moeten komen van een minimum inkomen. Er wordt dus een concrete groep geholpen op een hele concrete manier. Daarmee wil de Coöperatiekring bijdragen aan een kansrijk toekomstperspectief voor alle kinderen in onze regio.”

“Rabobank heeft het initiatief genomen voor de Coöperatiekring en daarmee een kickstartende en faciliterende rol. Bij de keuzes voor projecten opereert de stichting onafhankelijk.”, vertelt Simone Offers, directeur Private Banking bij Rabobank. “Dit past bij de coöperatieve gedachte van onze bank. Wij streven ook als bank naar het bevorderen van brede welvaart in onze regio. Aanpak van kansengelijkheid is daarbij essentieel.” Volgens Offers is de Coöperatiekring ‘een simpele manier om iets goeds te doen in je eigen omgeving’. “We weten dat 1 op de 8 kinderen in armoede leeft. Dat betekent een valse start in de jeugd. Vanuit dat besef betrekken we graag ook Rabobank-klanten bij de Coöperatiekring. We brengen de kring daarom de komende tijd onder de aandacht van ons netwerk en onze klanten. We willen ook hen enthousiasmeren om donateur te worden.” Door middel van de Coöperatiekring kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen dichtbij huis, besluit Offers. “En dat is van wezenlijk belang. Want ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf.”

Website: [https://cooperatiekring.nl/leiden-haaglanden/]

 

Foto's netwerkbijeenkomst:Nieuws

Onderwijs-en-Arbeidsmarkt-Duin-en-BollenstreekOntmoeten en inspireren wat leidt tot samenwerken. Met nieuwe contacten, inzichten en vervolgafspraken in de agenda naar huis gaan. Daarover gaat dit event.

Horen, zien en… doen!

Op deze middag ontmoeten ondernemers en leerkrachten, medewerkers en docenten, onderwijsdirecteuren en organisatiemedewerkers elkaar low profile en hands on om samen te werken aan de doelen:

  • Toename van jongeren die kiezen voor de Duin- en Bollenstreek als hun werkplek
  • Competente en gemotiveerde medewerkers van de toekomst contextrijk op te leiden
  • Jongeren binding te geven met hun leefomgeving
  • Samen de meerwaarde van de kracht van verbinden te omarmen en inhoud te geven.Cooperatiekring-Leiden-HaaglandenGelijke kansen voor alle kinderen. Het is een mooi uitgangspunt, maar de praktijk is weerbarstig. Afgelopen jaren nam de kansenongelijkheid in de regio Leiden-Haaglanden verder toe. Door de coronacrisis raakten kinderen in een achterstandssituatie verder achterop. De Coöperatiekring Leiden-Haaglanden wil daar verandering in brengen. Door financiële ondersteuning van concrete projecten zoals extra taallessen of de coaching van ouders.Een enthousiast netwerk!

Met bijna 115 leden is Business Club Lisse een ondernemersvereniging voor het MKB waarin vele branches uit Lisse vertegenwoordigd zijn. Neem een kijkje in ons ledenbestand en wordt net zo enthousiast als onze leden! Wij bieden u een netwerk waaraan deelnemen voor u heel laagdrempelig is. Samen met onze Lissese zusterverenigingen Horeca Club Lisse en Dorpshart Lisse vertegenwoordigen wij de ondernemers in onze gemeente. Dat maakt ons ook een gesprekspartner van formaat in zowel gemeentelijk als regionaal verband.

Een dynamische agenda

Elke maand, dat willen zeggen zo'n 11 keer per jaar, organiseert het bestuur van Business Club Lisse netwerkbijeenkomsten. Zo vinden er regelmatig bedrijfsbezoeken plaats waar onze leden zich kunnen presenteren aan elkaar, hetgeen meestal leidt tot meer business. Maar ook bijeenkomsten met wisselende thema's zoals een haringparty als de eerste haring zich weer aandient, actieve evenementen en uiteraard de jaarlijkse ledenvergadering. Daarnaast zijn ook commissies actief die medebepalend zijn voor het (politieke) beleid van Business Club Lisse.

En samen politiek sterk!

Zonder een gezond ondernemersklimaat is Lisse geen aantrekkelijke partij voor bedrijven die zich willen vestigen in Lisse. De gemeente zoekt daarom regelmatig contact met Business Club Lisse over kwesties die de ondernemers in Lisse aangaan. Behoud van de huidige werkgelegenheid en juist ook de groei hiervan zijn speerpunten voor het overleg tussen het gemeentelijke bestuur en Business Club Lisse. Dit heeft al geleidt tot een zeer beperkte leegstand van winkel- en bedrijfspanden in de gemeente en tot het doorlopend revitaliseren van koopgebieden en bedrijfsterreinen.