Business Club Lisse, de ondernemersvereniging van Lisse

Hart-onder-de-riem-campagne-BCL-2

* 115 leden uit vele branches

* Kwartaaloverleg bij gemeente

* Maandelijks netwerkbijeenkomst


Ondernemers gezocht voor onderzoek naar dienstverlening voor MKB


Vereniging-Nederlandse-Gemeenten-VNGHet onderzoek wordt uitgevoerd door advies- en onderzoeksbureau KplusV. Om een volledig beeld te krijgen van de dienstverlening is uw hulp onmisbaar. Dat kunt u doen door de MKB-ondernemingen uit uw netwerk te attenderen op deze enquête VNG. Bijvoorbeeld door de link met hen te delen op uw website of deze op te nemen in een nieuwsbrief.

Direct naar de enquête: [enquête VNG]

MKB-ondernemingen moeten in deze veranderende economische tijden snel beslissingen maken, bijvoorbeeld op het gebied van financiering, bedrijfsvoering, innovatie en digitalisering. Voor dergelijke beslissingen moeten ondernemingen over adequate informatie beschikken en goed advies krijgen via websites, klantcontactcentra en andere loketten.

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de dienstverlening, hoe deze ervaren wordt door ondernemingen die daar gebruik van maken en wat er gedaan kan worden om de dienstverlening te verbeteren.

Voor het onderzoek is onder andere een enquête uitgezet (invullen duurt maximaal 15 minuten), waarin MKB-ondernemers hun hulpbehoefte en ervaring met de huidige dienstverlening kunnen beschrijven. De resultaten daarvan worden via VNG ook met u gedeeld om bij te kunnen dragen aan een verbetering van de dienstverlening. Wilt u een bijdrage leveren? Vraag MKB’ers uit uw netwerk dan deze enquête in te vullen.

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Team Ondernemersdienstverlening
VNG Realisatie
Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag
Telefoon 070 - 373 80 08
realisatie@vng.nl

Foto's netwerkbijeenkomst:Nieuws

Onderwijs-en-Arbeidsmarkt-Duin-en-BollenstreekOntmoeten en inspireren wat leidt tot samenwerken. Met nieuwe contacten, inzichten en vervolgafspraken in de agenda naar huis. Dat is waar ons event ‘Horen, zien en … doen!’ over gaat op :
Meld je aan!
woensdag 10 november 2021 van 15.00 – 18.00 uur.Vereniging-Nederlandse-Gemeenten-VNGHet Nederlands Comité voor Ondernemerschap en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten momenteel een onderzoek uitvoeren naar de dienstverlening van (semi)overheidsorganisaties voor MKB-ondernemers.Een enthousiast netwerk!

Met bijna 115 leden is Business Club Lisse een ondernemersvereniging voor het MKB waarin vele branches uit Lisse vertegenwoordigd zijn. Neem een kijkje in ons ledenbestand en wordt net zo enthousiast als onze leden! Wij bieden u een netwerk waaraan deelnemen voor u heel laagdrempelig is. Samen met onze Lissese zusterverenigingen Horeca Club Lisse en Dorpshart Lisse vertegenwoordigen wij de ondernemers in onze gemeente. Dat maakt ons ook een gesprekspartner van formaat in zowel gemeentelijk als regionaal verband.

Een dynamische agenda

Elke maand, dat willen zeggen zo'n 11 keer per jaar, organiseert het bestuur van Business Club Lisse netwerkbijeenkomsten. Zo vinden er regelmatig bedrijfsbezoeken plaats waar onze leden zich kunnen presenteren aan elkaar, hetgeen meestal leidt tot meer business. Maar ook bijeenkomsten met wisselende thema's zoals een haringparty als de eerste haring zich weer aandient, actieve evenementen en uiteraard de jaarlijkse ledenvergadering. Daarnaast zijn ook commissies actief die medebepalend zijn voor het (politieke) beleid van Business Club Lisse.

En samen politiek sterk!

Zonder een gezond ondernemersklimaat is Lisse geen aantrekkelijke partij voor bedrijven die zich willen vestigen in Lisse. De gemeente zoekt daarom regelmatig contact met Business Club Lisse over kwesties die de ondernemers in Lisse aangaan. Behoud van de huidige werkgelegenheid en juist ook de groei hiervan zijn speerpunten voor het overleg tussen het gemeentelijke bestuur en Business Club Lisse. Dit heeft al geleidt tot een zeer beperkte leegstand van winkel- en bedrijfspanden in de gemeente en tot het doorlopend revitaliseren van koopgebieden en bedrijfsterreinen.