Uitschrijven

Ondernemers gezocht voor onderzoek naar dienstverlening voor MKB


Vereniging-Nederlandse-Gemeenten-VNGHet onderzoek wordt uitgevoerd door advies- en onderzoeksbureau KplusV. Om een volledig beeld te krijgen van de dienstverlening is uw hulp onmisbaar. Dat kunt u doen door de MKB-ondernemingen uit uw netwerk te attenderen op deze enquête VNG. Bijvoorbeeld door de link met hen te delen op uw website of deze op te nemen in een nieuwsbrief.

Direct naar de enquête: [enquête VNG]

MKB-ondernemingen moeten in deze veranderende economische tijden snel beslissingen maken, bijvoorbeeld op het gebied van financiering, bedrijfsvoering, innovatie en digitalisering. Voor dergelijke beslissingen moeten ondernemingen over adequate informatie beschikken en goed advies krijgen via websites, klantcontactcentra en andere loketten.

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de dienstverlening, hoe deze ervaren wordt door ondernemingen die daar gebruik van maken en wat er gedaan kan worden om de dienstverlening te verbeteren.

Voor het onderzoek is onder andere een enquête uitgezet (invullen duurt maximaal 15 minuten), waarin MKB-ondernemers hun hulpbehoefte en ervaring met de huidige dienstverlening kunnen beschrijven. De resultaten daarvan worden via VNG ook met u gedeeld om bij te kunnen dragen aan een verbetering van de dienstverlening. Wilt u een bijdrage leveren? Vraag MKB’ers uit uw netwerk dan deze enquête in te vullen.

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Team Ondernemersdienstverlening
VNG Realisatie
Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag
Telefoon 070 - 373 80 08
realisatie@vng.nl

Laatste nieuws

Onderwijs-en-Arbeidsmarkt-Duin-en-BollenstreekOntmoeten en inspireren wat leidt tot samenwerken. Met nieuwe contacten, inzichten en vervolgafspraken in de agenda naar huis. Dat is waar ons event ‘Horen, zien en … doen!’ over gaat op :
Meld je aan!
woensdag 10 november 2021 van 15.00 – 18.00 uur.Vereniging-Nederlandse-Gemeenten-VNGHet Nederlands Comité voor Ondernemerschap en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten momenteel een onderzoek uitvoeren naar de dienstverlening van (semi)overheidsorganisaties voor MKB-ondernemers. 

Al het nieuws: