Business Club Lisse, de ondernemersvereniging van Lisse

Hart-onder-de-riem-campagne-BCL-2

* 115 leden uit vele branches

* Kwartaaloverleg bij gemeente

* Maandelijks netwerkbijeenkomst


Bedrijven bieden mbo-stages aan bij Stagebeurs


Stageplek-Bedrijfsleven-BollenstreekEn dat aantal zal de komende weken nog verder toenemen. Studenten kunnen met zes verschillende bedrijven via de website een afspraak maken. Die kennismaking vindt vervolgens plaats in de eerste schoolweek op donderdag 2 september via de online Stagebeurs071. Is er die dag sprake van een match? Dan maken bedrijf en student een vervolgafspraak om de stage verder te regelen. 

Aanmelden
Zowel studenten als erkende leerbedrijven worden opgeroepen om zich aan te melden. Er worden stages en leerwerkplekken gezocht voor alle opleidingen. Van administratief en juridisch tot welzijn en techniek. Extra aandacht wordt gevraagd voor de opleiding van servicemedewerker. Daar is sprake van een groot tekort. Het gaat dan bijvoorbeeld om werkzaamheden als klanten ontvangen, ondersteunen bij administratie of voorraadbeheer en het klaarzetten van vergaderruimten.

Erkenning
Het aanmelden van een stageplaats door erkende leerbedrijven en organisaties kan eenvoudig via www.stagebeurs071.nl. Bedrijven die nog een erkenning nodig hebben kunnen contact opnemen met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dat kan via de website s-bb.nl. Los van de stagebeurs kun je daar ook doorlopend zoeken naar een stage of leerwerkplek.

Stagejager
Bedrijven die niet online aanwezig kunnen zijn of vragen hebben, kunnen contact opnemen met stagejager Cynthia Romijn via stagejager@economie071.nl. Op de hoogte blijven van Stagepact071? Kijk dan op www.economie071.nl.

Foto's netwerkbijeenkomst:Nieuws

Onderwijs-en-Arbeidsmarkt-Duin-en-BollenstreekOntmoeten en inspireren wat leidt tot samenwerken. Met nieuwe contacten, inzichten en vervolgafspraken in de agenda naar huis. Dat is waar ons event ‘Horen, zien en … doen!’ over gaat op :
Zet deze datum vast in je agenda!
woensdag 10 november 2021 van 15.00 – 18.00 uur.Vereniging-Nederlandse-Gemeenten-VNGHet Nederlands Comité voor Ondernemerschap en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten momenteel een onderzoek uitvoeren naar de dienstverlening van (semi)overheidsorganisaties voor MKB-ondernemers.Een enthousiast netwerk!

Met bijna 115 leden is Business Club Lisse een ondernemersvereniging voor het MKB waarin vele branches uit Lisse vertegenwoordigd zijn. Neem een kijkje in ons ledenbestand en wordt net zo enthousiast als onze leden! Wij bieden u een netwerk waaraan deelnemen voor u heel laagdrempelig is. Samen met onze Lissese zusterverenigingen Horeca Club Lisse en Dorpshart Lisse vertegenwoordigen wij de ondernemers in onze gemeente. Dat maakt ons ook een gesprekspartner van formaat in zowel gemeentelijk als regionaal verband.

Een dynamische agenda

Elke maand, dat willen zeggen zo'n 11 keer per jaar, organiseert het bestuur van Business Club Lisse netwerkbijeenkomsten. Zo vinden er regelmatig bedrijfsbezoeken plaats waar onze leden zich kunnen presenteren aan elkaar, hetgeen meestal leidt tot meer business. Maar ook bijeenkomsten met wisselende thema's zoals een haringparty als de eerste haring zich weer aandient, actieve evenementen en uiteraard de jaarlijkse ledenvergadering. Daarnaast zijn ook commissies actief die medebepalend zijn voor het (politieke) beleid van Business Club Lisse.

En samen politiek sterk!

Zonder een gezond ondernemersklimaat is Lisse geen aantrekkelijke partij voor bedrijven die zich willen vestigen in Lisse. De gemeente zoekt daarom regelmatig contact met Business Club Lisse over kwesties die de ondernemers in Lisse aangaan. Behoud van de huidige werkgelegenheid en juist ook de groei hiervan zijn speerpunten voor het overleg tussen het gemeentelijke bestuur en Business Club Lisse. Dit heeft al geleidt tot een zeer beperkte leegstand van winkel- en bedrijfspanden in de gemeente en tot het doorlopend revitaliseren van koopgebieden en bedrijfsterreinen.