Uitschrijven

Stageplek, toekomst voor ondernemer en leerling!


mbo-RijnlandIn 2019 is mboRijnland gestart met de opleiding Servicemedewerker (niveau 2). Deze opleiding neemt de plaats in van de opleidingen die vielen onder Dienstverlening (niveau 2) en de opleidingen Medewerker Secretariaat & Receptie en Medewerker (financiële) administratie (beide niveau 2).

De wereld verandert snel. Hierdoor vraagt ook de arbeidsmarkt om flexibele, breed inzetbare medewerkers. De cross-overopleiding Servicemedewerker leidt studenten op voor deze toekomst. Het onderwijs kan de student gepersonaliseerd en hybride volgen. Zo creëren we een onderwijsklimaat waarin de student de begeleiding krijgt die hij nodig heeft om in zijn eigen tempo zijn diploma te behalen. Een goede relatie met het bedrijfsleven is hierbij cruciaal: met elkaar geven we het onderwijs vorm en vormen we de basis voor de studenten om te groeien als mens en professional.

 De cross-over Servicemedewerker is hiervoor een sterk dossier. De basis leidt studenten op tot waardevolle medewerkers met brede arbeidscompetenties. De keuzedelen maken de context waarbinnen opgeleid wordt. Daarbij kan een student wisselen van context wanneer er een andere voorkeur komt. Zonder dat er vertraging opgelopen wordt. En is het mogelijk om te verbreden qua context. De optimale doorlopende leerlijn kan ingezet worden d.m.v. de keuzedelen doorstroom naar niveau 3 of 4. Juist de opleidingen die nu geen arbeidsmarktperspectief hebben (secretarieel, financieel, sport etc. op niveau 2) komen samen in dit dossier. Dat maakt het voor student en werkgever mogelijk om het accent van de context te behouden en ook na het behalen van het diploma Servicemedewerker inzetbaar te zijn in vele bedrijven.

De student Servicemedewerker leert alles over gastvrijheid en het goed te woord staan van gasten en cliënten. Tijdens deze niveau 2-opleiding worden studenten voorbereid op facilitaire werkzaamheden, het aannemen van bestellingen, voorraadbeheer, veiligheid en bedrijfshulpverlening, onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden, receptiewerkzaamheden en het klaarzetten van vergaderruimtes. Ook wordt veel aandacht besteed aan een serviceverlenende en actieve beroepshouding.

De stageperiode van deze cross-over-opleiding heeft veel overeenkomsten met de Facilitair medewerker en Medewerker secretariaat en receptie. Daarom krijgen leerbedrijven die erkend zijn voor deze vergelijkbare opleidingen, automatisch een uitbreiding van de erkenning voor de opleiding Servicemedewerker.

Heeft u een stageplek? Neem dan contact op met stagejager Cynthia Romijn van het mboRijnland via stagejager@economie071.nl.
Of neem sowieso contact op om te horen wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst gemotiveerde medewerkers te hebben!

Laatste nieuws

Onderwijs-en-Arbeidsmarkt-Duin-en-BollenstreekOntmoeten en inspireren wat leidt tot samenwerken. Met nieuwe contacten, inzichten en vervolgafspraken in de agenda naar huis. Dat is waar ons event ‘Horen, zien en … doen!’ over gaat op :
Meld je aan!
woensdag 10 november 2021 van 15.00 – 18.00 uur.Vereniging-Nederlandse-Gemeenten-VNGHet Nederlands Comité voor Ondernemerschap en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten momenteel een onderzoek uitvoeren naar de dienstverlening van (semi)overheidsorganisaties voor MKB-ondernemers. 

Al het nieuws: