Business Club Lisse, de ondernemersvereniging van Lisse

Hart-onder-de-riem-campagne-BCL-2

* 115 leden uit vele branches

* Kwartaaloverleg bij gemeente

* Maandelijks netwerkbijeenkomst


Meer & Duin start met opzet Keurmerk Veilig Ondernemen


HLT-samenEen Keurmerk Veilig Ondernemen maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier vele aspecten op bedrijventerreinen te verbeteren en de onderlinge samenwerking te bevorderen. Inbraken, vandalisme, ondermijnende criminaliteit, maar ook parkeerproblematiek of verkeersonveiligheid zijn voorbeelden waar veel ondernemers op bedrijventerreinen mee geconfronteerd worden. Verloedering en onveiligheid kunnen een succesvolle bedrijfsvoering in de weg zitten. De ondernemers kunnen deze problemen niet alleen aanpakken, de gemeente, politie en lokale brandweer ook niet. Een mooi voorbeeld van een ander KVO-traject is het Dorpshart in Lisse waar de diverse partijen al geruime tijd succesvol samen optrekken.

Samen sterker
Een samenwerking tussen de eerder genoemde partijen biedt de oplossing. Door een gestructureerd proces en het gesprek met de betrokkenen aan te gaan, worden de aandachtspunten in kaart gebracht. Stapsgewijs worden er naar oplossingen gezocht en de noodzakelijke maatregelen genomen. Dit is in het belang van de mensen die er ondernemen, er dagelijks werken, maar ook voor klanten of toeleveranciers die Meer & Duin bezoeken. Een gezond, prettig en veilig ondernemersklimaat is in het belang van de gehele gemeenschap.

De praktijk laat zien dat samenwerken loont. Diverse bedrijventerreinen in Nederland gingen Meer & Duin voor. Meedoen is vrijwillig maar niet vrijblijvend, alle partijen (ondernemers, gemeente, politie en brandweer) committeren zich aan het proces. Na het succesvol doorlopen van alle stappen ontvangt het bedrijventerrein een certificaat. Door daarna op structurele basis met elkaar in gesprek te blijven zorgen de partners voor de continuïteit.  

Uitnodiging
Op donderdagmiddag 25 maart komen de betrokkenen bijeen. Diverse lokale ondernemers hebben aangegeven hierbij betrokken te willen zijn. Als geïnteresseerde ondernemers meer willen weten of ook betrokken willen zijn bij de opzet van het KVO-traject kunnen zich melden bij John van der Tol, accountmanager bedrijven van de gemeente Lisse via j.vandertol@hltsamen.nl

Foto's netwerkbijeenkomst:Nieuws

HLT-samenOp het bedrijventerrein Meer & Duin in Lisse zijn de voorbereidingen gestart voor de opzet van een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het doel is om met de gevestigde ondernemers, politie, brandweer en de gemeente Lisse samen toe te werken naar de voornaamste doelstellingen van een KVO, nl; Schoon, Heel en Veilige leef- en werkomgeving.OADB

OADB verbindt onderwijs en arbeidsmarkt van basisonderwijs tot universiteit.
Wij halen vragen en wensen op vanuit de scholen en opleidingen voor projecten, stages, maatschappelijke diensttijd, excursies, hybride onderwijs etc.
[Lees verder op de nieuwe website oadb.nl]Een enthousiast netwerk!

Met bijna 115 leden is Business Club Lisse een ondernemersvereniging voor het MKB waarin vele branches uit Lisse vertegenwoordigd zijn. Neem een kijkje in ons ledenbestand en wordt net zo enthousiast als onze leden! Wij bieden u een netwerk waaraan deelnemen voor u heel laagdrempelig is. Samen met onze Lissese zusterverenigingen Horeca Club Lisse en Dorpshart Lisse vertegenwoordigen wij de ondernemers in onze gemeente. Dat maakt ons ook een gesprekspartner van formaat in zowel gemeentelijk als regionaal verband.

Een dynamische agenda

Elke maand, dat willen zeggen zo'n 11 keer per jaar, organiseert het bestuur van Business Club Lisse netwerkbijeenkomsten. Zo vinden er regelmatig bedrijfsbezoeken plaats waar onze leden zich kunnen presenteren aan elkaar, hetgeen meestal leidt tot meer business. Maar ook bijeenkomsten met wisselende thema's zoals een haringparty als de eerste haring zich weer aandient, actieve evenementen en uiteraard de jaarlijkse ledenvergadering. Daarnaast zijn ook commissies actief die medebepalend zijn voor het (politieke) beleid van Business Club Lisse.

En samen politiek sterk!

Zonder een gezond ondernemersklimaat is Lisse geen aantrekkelijke partij voor bedrijven die zich willen vestigen in Lisse. De gemeente zoekt daarom regelmatig contact met Business Club Lisse over kwesties die de ondernemers in Lisse aangaan. Behoud van de huidige werkgelegenheid en juist ook de groei hiervan zijn speerpunten voor het overleg tussen het gemeentelijke bestuur en Business Club Lisse. Dit heeft al geleidt tot een zeer beperkte leegstand van winkel- en bedrijfspanden in de gemeente en tot het doorlopend revitaliseren van koopgebieden en bedrijfsterreinen.