Uitschrijven

Meer & Duin start met opzet Keurmerk Veilig Ondernemen


HLT-samenEen Keurmerk Veilig Ondernemen maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier vele aspecten op bedrijventerreinen te verbeteren en de onderlinge samenwerking te bevorderen. Inbraken, vandalisme, ondermijnende criminaliteit, maar ook parkeerproblematiek of verkeersonveiligheid zijn voorbeelden waar veel ondernemers op bedrijventerreinen mee geconfronteerd worden. Verloedering en onveiligheid kunnen een succesvolle bedrijfsvoering in de weg zitten. De ondernemers kunnen deze problemen niet alleen aanpakken, de gemeente, politie en lokale brandweer ook niet. Een mooi voorbeeld van een ander KVO-traject is het Dorpshart in Lisse waar de diverse partijen al geruime tijd succesvol samen optrekken.

Samen sterker
Een samenwerking tussen de eerder genoemde partijen biedt de oplossing. Door een gestructureerd proces en het gesprek met de betrokkenen aan te gaan, worden de aandachtspunten in kaart gebracht. Stapsgewijs worden er naar oplossingen gezocht en de noodzakelijke maatregelen genomen. Dit is in het belang van de mensen die er ondernemen, er dagelijks werken, maar ook voor klanten of toeleveranciers die Meer & Duin bezoeken. Een gezond, prettig en veilig ondernemersklimaat is in het belang van de gehele gemeenschap.

De praktijk laat zien dat samenwerken loont. Diverse bedrijventerreinen in Nederland gingen Meer & Duin voor. Meedoen is vrijwillig maar niet vrijblijvend, alle partijen (ondernemers, gemeente, politie en brandweer) committeren zich aan het proces. Na het succesvol doorlopen van alle stappen ontvangt het bedrijventerrein een certificaat. Door daarna op structurele basis met elkaar in gesprek te blijven zorgen de partners voor de continuïteit.  

Uitnodiging
Op donderdagmiddag 25 maart komen de betrokkenen bijeen. Diverse lokale ondernemers hebben aangegeven hierbij betrokken te willen zijn. Als geïnteresseerde ondernemers meer willen weten of ook betrokken willen zijn bij de opzet van het KVO-traject kunnen zich melden bij John van der Tol, accountmanager bedrijven van de gemeente Lisse via j.vandertol@hltsamen.nl

Laatste nieuws

HLT-samenOp het bedrijventerrein Meer & Duin in Lisse zijn de voorbereidingen gestart voor de opzet van een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het doel is om met de gevestigde ondernemers, politie, brandweer en de gemeente Lisse samen toe te werken naar de voornaamste doelstellingen van een KVO, nl; Schoon, Heel en Veilige leef- en werkomgeving.OADB

OADB verbindt onderwijs en arbeidsmarkt van basisonderwijs tot universiteit.
Wij halen vragen en wensen op vanuit de scholen en opleidingen voor projecten, stages, maatschappelijke diensttijd, excursies, hybride onderwijs etc.
[Lees verder op de nieuwe website oadb.nl] 

Al het nieuws: