Nieuws

Bedrijfsleven Bollenstreek werkt achter de schermen


Achter de schermen

Scholing, woonruimte, bedrijfsruimte en mobiliteit in de Bollenstreek

De Bollenstreek behoort tot de meest aantrekkelijke en meest welvarende regio’s van ons  land om te wonen en te leven. In totaal zijn er circa 195.000 inwoners en 6.000 bedrijven van zzp tot groot MKB. De Bollenstreek is één van de  aantrekkelijkste regio’s om te wonen en te werken.

Binnen Bedrijfsleven Bollenstreek werken de vijf ondernemersverenigingen uit de streek samen. Doel is vanuit één bestuur een krachtige partner te zijn in gesprek met de Provincie, Holland-Rijnland en de gezamenlijke gemeenten in de Bollenstreek.

Mobiliteit Bollenstreek, ruimte voor bedrijven, huisvesting personeel en onderwijs en arbeidsmarkt.
De balans tussen economische groei en een groot woongenot kent ook uitdagingen. Bedrijfsleven Bollenstreek heeft deze uitdagingen vertaald in vier speerpunten. Te weten: onderwijs en arbeidsmarkt, wonen voor praktisch geschoolden, ruimte voor bedrijven en mobiliteit.
Lees verder onder de foto!

Bedrijfsleven-bollenstreek-dec-2020-kl

Mobiliteit

De ontsluiting van de Bollenstreek is één van de grote problemen en kent een hoge prioriteit en moet grote voorrang krijgen. Via de ondernemersverenigingen hebben wij het net opgehaald en zijn twee ontsluitingsroutes in beeld gebracht die volgens ons het meest voor hand liggen. Deze twee routes leggen wij nogmaals voor aan onze achterban. Daarnaast zijn we in gesprek met Provincie, Holland-Rijnland en uiteraard lokale politiek. Informatie en/of een bijdrage via de besturen van de vijf aangesloten ondernemersverenigingen is van belang en van harte welkom.

Ruimte voor bedrijven
Er is ruimte nodig voor bedrijven. In een streek met toch al een hoge druk op beschikbare grond geldt ook hier dat we buiten de bestaande kaders denken. Misschien moet je de diepte in of moet je de hoogte gebruiken. Revitalisering van verouderde bedrijventerreinen, betere benutting van bestaande terreinen komen dan eerst in beeld. Uit onderzoek in 2018 blijkt dat naast de huidige ontwikkelingen nog 7 hectare nodig is. Wij gaan voor invulling van die vraag op bovengenoemde wijze, maar sluiten nieuwe ruimte voor bedrijven zeker niet uit.

Huisvesting personeel
Het is duur wonen in deze mooie streek. Hoge inkomens of eigen vermogen is nodig om hier te kunnen wonen. Ruimte voor praktisch geschoolde werknemers ontbreekt en dat is niet goed voor de economie. Bedrijfsleven Bollenstreek streeft naar een percentage van 30% voor sociale huur- en koopwoningen. Hierbij kijken we niet alleen naar de nieuw te realiseren, maar ook naar de totale woningvoorraad. We realiseren ons dat je dan ook waarschijnlijk de hoger zal moeten bouwen. Dit om de beperkte ruimte optimaal te benutten voor woningbouw.

Onderwijs en Arbeidsmarkt
De streek kent geen MBO, HBO of Universitair onderwijs. Dat vindt plaats buiten onze Bollenstreek. De student van nu is de toekomst van de streek. Dat zijn de ondernemers of werknemers die wij hier zo hard nodig hebben. Daarvoor zetten wij ons in om door contact met bijvoorbeeld MBO Rijnland stageplekken of hybride- onderwijs te faciliteren. Wil jij de werknemer van de toekomst ontmoeten? Neem dan contact op met de scholen. Er zijn voldoende mogelijkheden

Wie een bijdrage wil leveren aan de genoemde speerpunten als ondernemer of als bewoner is van harte welkom een reactie te plaatsen via de website bedrijfslevenbollenstreek.nl.

Laatste nieuws

Formulieren avondklok
Als het noodzakelijk is dat u naar buiten gaat tijdens de avondklok, dan moet u het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben. Als het nodig is dat u voor werk naar buiten gaat moet u ook een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ kunnen laten zien.

Avondklok formulieren
Download hier de formulieren.Welzijnskwartier-noordwijk-Hillegom-Lisse-TeylingenVanaf februari 2021 organiseert Welzijnskwartier (Katwijk) in samenwerking met de welzijnspartners uit de Bollenstreek (Welzijn Teylingen, Welzijnskompas en Welzijn Noordwijk) het project: MDT. MDT is speciaal voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar uit de bovengenoemde regio’s die hun talenten willen ontdekken, nieuwe mensen en ervaringen willen opdoen en zodoende van meerwaarde kunnen zijn voor een maatschappelijke organisatie. We beginnen met 4 skills trainingen (in februari) en daarna gaan de jongeren gedurende 5 maanden een dagdeel per week vrijwilligerswerk doen bij een lokale organisatie.NBedrijfsleven-bollenstreek-dec-2020-kla een voortvarende start begin van het jaar kwam de corona crisis met bijna geen fysieke bijeenkomsten, maar heel veel vergaderen via beeldscherm en lobby achter de schermen.
Tijd voor een samenvatting van de speerpunten van Bedrijfsleven Bollenstreek in 2020.