Nieuws

Start uniek programma onderwijs en arbeidsmarkt


Woensdag 25 september 2019 tekenden de Economic Board Duin- en Bollenstreek samen met Fioretti Teylingen en het Wellantcollege een overeenkomst voor een uniek en nieuw programma: het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen. Dit gebeurde door een aantal vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen in het Fioretti college in Lisse.

Het bedrijfsleven in de Duin- en Bollenstreek staat momenteel onder druk door een tekort aan goed opgeleid personeel. Veel hoger opgeleide bewoners verdienen hun geld buiten de regio en ook het aanbod van MBO-ers dreigt te verminderen. Kees Vreugdenhil, voorzitter College van Bestuur van het Fioretti Teylingen, is binnen dit project penvoeder en daarmee de spreekbuis van alle aangesloten onderwijsinstellingen in de streek: “Helaas zien wij dat de huidige instroom van scholieren en studenten in het regionale bedrijfsleven achter blijft bij de behoefte. Ook hebben we te maken met een afnemende demografie. Het is belangrijk dat we actie ondernemen. In dit project worden middelbare en hoger opgeleide jongeren gestimuleerd om in de regio te blijven werken. In deze streek is het middelbaar onderwijs weliswaar ruim vertegenwoordigd, maar het vervolgonderwijs daarentegen beperkt zich tot een enkele MBO instelling. Het dichtstbijzijnde hbo en universitair onderwijs bevindt zich in Leiden. Daarom ben ik blij met dit grensoverschrijdende project, want er is verbinding en samenwerking nodig met het bedrijfsleven, maar ook met het middelbaar- en hoger onderwijs buiten deze streek.”

Onderwijs en Arbeidsmarkt-1Carrièremogelijkheden in deze regio
Hans de Koning, directie onderwijs, Wellantcollege: “Onze leerlingen zijn de toekomst van de Duin- en Bollenstreek. Wij vinden het belangrijk hen al in vroeg stadium bekend te maken met de carrièremogelijkheden die deze regio biedt. Veel scholieren zijn zich nauwelijks bewust van de banen en bedrijvigheid in deze streek. We willen hen, in samenwerking met het bedrijfsleven, laten zien wat de Duin- en Bollenstreek te bieden heeft. Wat gebeurt er in die nieuwe grote schuur op het land? Wat is een zorghotel? En welke technologische ontwikkelingen die je op je mobieltje hebt vind je bijvoorbeeld terug in apps van bedrijven?”

Voldoende en goed gekwalificeerd personeel
Lars Flinkerbusch van de Economic Board: “De snelheid van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vraagt om een nauwe verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Vanuit het perspectief van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek wordt in dit programma gewerkt aan voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor de vier economische sectoren in deze streek: Greenport, Toerisme, Tech en Health. Hierbij trekken we samen op met de Economic Board Zuid Holland en Holland Rijnland. Want op provinciaal niveau is er een Human Capital Akkoord waarin gewerkt wordt aan een veerkrachtige arbeidsmarkt. We starten vandaag een uniek en zeer breed project waarbij het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid in nauwe verbinding staan. Ook liggen er veel dwarsverbanden met andere business cases uit de Economic Agenda, zoals Flower Science Knowledge.”

De medewerker van morgen
Mariëla van der Meer is de programma manager van de business case ‘onderwijs en arbeidsmarkt’: “Hoe we te werk gaan? We willen scholieren uit het basis- en middelbaar onderwijs vooral dingen laten doen en laten ervaren: zij gaan op bezoek bij een bedrijf, doen workshops etc. Studenten uit het HBO en MBO willen we betrekken door hen te confronteren met ‘real life’ vragen van bedrijven. Ondernemers werken graag mee wanneer het gaat om het bieden van een stageplek of het ontvangen van leerlingen voor een excursie. Maar in dit project gaan we een stap verder. Wij willen vragen beantwoorden zoals: Wat vraagt het bedrijf van de medewerker van morgen? Welke uitdagingen komen op de ondernemer af? Hoe kan de sector jongeren inspireren tot werken in de Duin- en Bollenstreek? Dat betekent dat we echte input van bedrijven nodig hebben, dat er gastlessen gegeven gaan worden door ondernemers en dat actuele bedrijfsvraagstukken gedeeld gaan worden.”

 

Logo Stichting Fioretti Teylingen     Wellantcollege

Laatste nieuws

In 2017 heeft gemeente Lisse de Toekomstvisie voor Lisse in 2030 geschreven. Deze ideeën worden nu uitgewerk. Hoe ziet ondernemerschap eruit in Lisse? Hoe past dit bij de kwaliteiten van Lisse? En natuurlijk moeten we ook keuzes maken.logo-economic-boardNa een hoopvolle zomer gaan we met de nieuwste maatregelen helaas weer een stap terug de coronacrisis in. Onderzoeksbureau Blaauwberg schetste ons eerder al de drie fasen van een epidemiologische crisis: de fase van de hamer (lockdown), de fase van de dans en de overgangsfase. In welke fase we ons komende maanden begeven is op dit moment helaas nog lastig in te schatten. Terug naar een intelligente lockdown?

[Klik hier en lees meer op de site van het Economic Board]Voorkom-tweede-lockdown-Covid-19

De toename van het aantalCOVID-19 besmettingen is onrustbarend. Als het zo door gaat raakt de zorg opnieuw overbelasten zal het kabinet niet anders kunnen dan nieuwe maatregelen nemen. Al dit weekend wordt daarover gesproken. Een tweede lockdown dreigt, met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie van dien. Als ons gedrag niet verandert, wordt het ongelofelijk lastig om dat te voorkomen.