Nieuws

Economic Board helpt bloemencorso’s toekomstproof maken


De heren tekenden een overeenkomst die een impuls gaat geven aan beide bloemencorso’s. Lars Flinkerbusch: “De corso’s zijn belangrijk, ze dragen enorm bij aan de uitstraling van de Duin- en Bollenstreek. Jaarlijks trekken zij meer dan 1 miljoen bezoekers. Toch zijn er grote uitdagingen op uiteenlopend gebied. Het project houdt in dat wij de corso’s toekomstproof willen maken. Er wordt gekeken naar nieuwe markt- en marketingkansen, formule-innovatie, doelgroepverbreding, professionalisering van de organisatie en nieuwe verdienmodellen.”

Economic-Board-helpt-bloemencorso-toekomstproof-makenTomeloze inzet vrijwilligers
Willem Heemskerk: “Het corso heeft onder andere uitdagingen op het gebied van veiligheid, crowdmanagement en routemanagement. Het is belangrijk dat ons mooie evenement kan blijven voortbestaan. Wij zijn daarom erg blij met dit project. Het Bloemencorso is wereldberoemd. Het succes ligt in de rijke traditie en de tomeloze inzet van heel veel, bevlogen vrijwilligers. Na 70 jaar van succes is het tijd om te bekijken of het succes uit het verleden ook een garantie kan zijn voor de toekomst. Uiteraard met respect voor het behoud van de kracht en het eigen karakter van beide corso’s.”

Corso’s trekken samen op
“Beide corso’s lopen tegen dezelfde uitdagingen aan. In deze deal kunnen de corso’s samen optrekken en gebruik maken van elkaars kennis en netwerk. Vragen die onder andere spelen zijn: hoe wij kunnen blijven voldoen aan de nieuwe en zwaardere eisen van de overheid, onze sponsors en het publiek? Welke eisen stelt dat aan het operationeel management? Kan dat nog wel onbetaald of is er een professioneel bureau nodig? En hoe gaat zich dat verhouden tot de vele zeer belangrijke vrijwilligers?” aldus Mark Breugem.

Funden, toetsen en verbinden
Flinkerbusch: “Voor het project is een bedrag van 40.000 euro vastgesteld. Hiervan wordt € 8.000 ingebracht door de corso’s en € 32.000 ingebracht door de Economic Board. De board zorgt niet alleen voor de funding van dit project, wij hebben in alle projecten een toetsende, verbindende en initiërende rol. De corso’s gaan nu aan de slag met interactieve masterclasses en ervaren experts. Er worden nieuwe denkrichtingen verkend en ze gaan in gesprek met andere grote evenementen om te onderzoeken hoe zij hun uitdagingen hebben opgelost. De nieuwe inzichten kunnen direct worden toegepast in de organisaties.”

Een slinger geven aan de regionale economie
Komende periode zullen meer business cases worden opgestart en uitgevoerd. Niet zomaar alle projecten kunnen een ‘case’ worden van de Economic Board, er zijn belangrijke voorwaarden zoals bijvoorbeeld de betrokkenheid van ondernemers. Doelstelling is om de economische prestaties van de regio Duin & Bollenstreek te verbeteren, de woonaantrekkelijkheid te behouden en de toeristische aantrekkingskracht te vergroten. Flinkerbusch: “Kortom wij willen de economie in de streek een slinger geven. Dat gaan we doen door de zaken waarin de regio van oudsher in excelleert, zoals toerisme en de greenport, te versterken en nieuwe kansrijke clusters aan te jagen, zoals health en space.”

Laatste nieuws

HLT-samenOp het bedrijventerrein Meer & Duin in Lisse zijn de voorbereidingen gestart voor de opzet van een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het doel is om met de gevestigde ondernemers, politie, brandweer en de gemeente Lisse samen toe te werken naar de voornaamste doelstellingen van een KVO, nl; Schoon, Heel en Veilige leef- en werkomgeving.OADB

OADB verbindt onderwijs en arbeidsmarkt van basisonderwijs tot universiteit.
Wij halen vragen en wensen op vanuit de scholen en opleidingen voor projecten, stages, maatschappelijke diensttijd, excursies, hybride onderwijs etc.
[Lees verder op de nieuwe website oadb.nl]Gemeente Lisse heeft woensdagavond samen met politie en Omgevingsdienst West Holland een pand gecontroleerd op bedrijventerrein Meer en Duin in Lisse. Dit soort controles zijn bedoeld om tijdig eventuele misstanden te signaleren, te voorkomen en aan te pakken. Uiteindelijk troffen de partners illegale bewoning, illegale bedrijvigheid en vermoedelijk van diefstal afkomstige goederen aan. Hierbij is een 33-jarige man afkomstig uit Haarlem aangehouden.