Ondernemersvereniging Alverha

Alverha is de overkoepelende organisatie van ondernemersvereniging Dorpshart Lisse, BCL en HCL.

Wat is alverha?

ALVERHA, de Algemene VEReniging voor Handel en Ambacht, werd opgericht op 5 maart 1965. De doelstelling is het behartigen van de belangen van de te Lisse gevestigde ondernemers met een detailhandelsbedrijf. In 1996 werd onder de vlag van ALVERHA opgericht de Business Club Lisse, voor alle ondernemingen in Lisse, niet zijnde detailhandel. In 2013 is er een derde vereniging onder de vlag van ALVERHA bijgekomen te weten Horeca Centrum Lisse.

Wat doet alverha

ALVERHA wil optimale belangenbehartiging realiseren voor álle ondernemers die lid zijn van Dorpshart Lisse, BCL en/of HCL. Die belangenbehartiging wordt o.a. uitgeoefend door het voeren van overleg met overheidsinstellingen en overige instanties. Zo bestaan er intensieve contacten met Gemeente en politiek, o.a. middels twee maal per kwartaal overleg met gemeentebestuurders, zijn er nauwe contacten met de Kamer van Koophandel en heeft ALVERHA een vertegenwoordiger in het bestuur van de Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek.

Over Dorpshart Lisse

De ondernemersvereniging stelt zich ten doel het Dorpshart zowel promotioneel als commercieel aantrekkelijk te laten blijven ten opzichte van de omliggende winkelcentra. Daarnaast ook de sterke regiofunctie die Lisse als centrum heeft te blijven handhaven en zo mogelijk verder uit te bouwen.

Ondernemersvereniging Dorpshart Lisse streeft eenheid na en komt op voor uw en ons belang. Belangrijk in deze is dat het dialoog blijft bestaan tussen bestuur en haar leden teneinde als een sterk front naar buiten te kunnen treden en duidelijkheid naar de consument, de gemeente, centrummanager en andere doelgroepen of gesprekspartners te verschaffen.

Over Businessclub Lisse

Een van de taken die de BCL heeft is het behartigen van de belangen van de ondernemers uit Lisse. Hierbij wordt onder andere overleg gepleegd met de Gemeente, provincie, Kamer van Koophandel en regionale samenwerkingsverbanden. Een van de doelstellingen bij dit overleg is het creëren van een zo gunstig mogelijk vestigings- en handelsklimaat. Enkele voorbeelden van de onderwerpen die aan de orde komen zijn de bereikbaarheid en optimalisering van de industrieterreinen in Lisse en of er voldoende ruimte is voor de in Lisse gevestigde bedrijven om uit te bereiden.

Over Horeca Lisse

Een van de taken die de HCL heeft is het behartigen van de belangen van de horeca-ondernemers uit Lisse. Hierbij wordt onder andere overleg gepleegd met de gemeente, provincie, Kamer van Koophandel en regionale samenwerkingsverbanden. Ook dient HCL een belangrijke rol door Lisserse horeca-ondernemers te verenigen om samen sfeervolle culinaire evenementen te organiseren.

 

 

Inner: 1920 x 888
Outer: 1920 x 1040